Tıbbi Birimler

Kardiyoloji
Girişimsel Olmayan İşlemler EKG Efor Testi Ekokardiyografi Stres Ekokardiyografi Ritm Holter Monitörizasyon Tansiyon Holter Monitörizasyon Girişimsel İşlemler Geçici Kalp Pili Uygulaması Koroner Anjiografi Perkutan Koroner işlemler (PTKA/Stent vs) Kalp kateterizasyonu Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyon Kalıcı Kalp Pili Uygulaması Transözafagial Ekokardiyografi Kardiy...
Kalp Damar Cerrahisi
Koroner by-pass Cerrahisi: Kalbi besleyen koroner atardamarlarında meydana gelen tıkanıkların cerrahi tedavisidir. Kliniğimizde koroner arter bypass cerrahisi deneyimli ekibimiz tarafından ileri teknoloji kullanarak güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Hastaların tıbbi durumları göz önüne alınarak kalp durdurularak ya da atan kalpte açık kalp ameliyatı yapılmaktadır. Özellikle ileri yaşlı; akc...
Dahiliye
Dahiliye Polikliniğimizde; - Şeker (Diyabetes Mellitus) Kontrolü ve Takibi, HBA1C Testi (3 Aylık Şeker Ortalaması) - Hipertansiyon Kontrolü - Holter Takibi (Kan Basıncının 24 Saat Kontrolü) - Hipertansif Hastada Böbrek damarlarının Doppler ile Kontrolü - Kolestrol Yüksekliği (Hiperlipidemi) ile iligli Kontroller - Guatr Hastalıkları ve Nodüllerin Ultrasonla Kontrolü Yukarıdaki Tüm Hastalıkların ...
Radyoloji
Hastanemizde gerek yatan gerekse ayaktan müracaat eden hastaların  röntgen, ultrasonografik ve renkli doppler  ultrasonografik incelemeleri ile  bilgisayarlı  tomografik  tetkikleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca girişimsel /endovasküler  radyolojik  incelemeler  uzman  ekip  tarafından yapılmaktadır. Radyoloji ekibimiz uzman radyolog ve radyoloji teknisyenlerinden oluşmaktadır.  Diagnostik ...
Biyokimya
İigili tüm testleriniz yapılmaktadır....
Mikrobiyoloji
 İigili tüm testleriniz yapılmaktadır....