• 10
 • 9
 • 22
 • 26
Haberler & Duyurular
Dr. Ahmet Taştan Akut Kalp Damar Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı İzmir’in başarılı ve sevilen doktorlarından Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taştan Özel GAZİEMİR AKUT KALP DAMAR HASTANESİ’NDE hasta kabulüne başladı. ...
Fotoğraf Galerisi
 
 • EKG
  Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir. Bir ...
  Efor Testi
            Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavinin etkinliğinin saptanması, ef...
  Ekokardiyografi
  Ekokardiografi kalp yapısı ve performansının ses dalgaları yolu ile (ultrason) incelenmesidir. İşlem sırasında hastadan bir sedyede yatmas...
 • Stres Ekokardiyografi
  Kalbi besleyen damarlarda ( koroner damarlar) bir tıkanıklık ya da daralma olup olmadığının araştırılmasında, kalp krizi ( miyokard enfark...
  Ritim holter EKG
  Cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazdır. 3-4 adet kablosu, elektrotlar (yumuşak plastikten yapılı 3-4 cm çapında yapışkanlı malzeme...
  Tansiyon Holter
  Hastaların gün boyu tansiyonunun sık aralıklarla ölçülerek, tansiyon ve nabzı kaydetmesidir. 24-72 saat arasında yapılan ölçümlerle öncede...
 • Geçici Kalp Pilleri
  Kalpteki uyarı merkezinin yeterli hızda uyarı oluşturamaması veya oluşan uyarıcının alt merkezlere iletilememesi nedeniyle kalp atışlarını...
  Kalp Pilleri
  Bu ileri teknoloji ürünü küçük cihazlar, kalp hızının yavaşlamasını engellemekten kalp yetersizliğini tedavi etmeye, kalbe pompa görevi ya...
  Elektrofizyolojik Çalışma
  Elektrofizyolojik çalışma, elektrofizyoloji laboratuarında kasık damarlarına yerleştirilen ince kılıflardan geçirilerek, kalbe elektrod ka...
 • Kateter Ablasyonu
  Kateter ablasyonu, radyo dalgaları verilerek yapılan ritim bozukluğu tedavisidir....
  Koroner Anjiyografi
  Kalbi besleyen atardamarların hastalığının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Kalp damar hastalığı nedeniyle oluşur. Koroner anjiyografi...
  Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka) - Stent
  PTKA ve/veya stent, koroner anjiyografi sonrasında saptanmış olan kalbi besleyen damarlardaki daralma ya da tam tıkanmaların tedavisinde k...
 • Kalp Kateterizasyonu
  Kalp kateterizasyonu koroner anjiyografi işlemine benzer şekilde kasık ve kol atardamarları kullanılarak yapılan ancak çoğu zaman aynı and...
  Transözafagial Ekokardiyografi (TEE)
  TEE endoskopik bir incelemedir. Ağız yolundan yemek borusuna indirilen ince bir tüp (probe) ile kalbin arka komşuluğuna erişilir ve çok ne...
 
 
 • Koroner by-pass Cerrahisi
  Kalbi besleyen koroner atardamarlarında meydana gelen tıkanıkların cerrahi tedavisidir. Kliniğimizde koroner arter bypass cerrahisi deneyi...
  Aort kapak hastalıkları cerrahisi
  Aort kapağında meydana gelen darlık ve yetmezlik durumlarında ameliyat endikasyonları doğrultusunda açık operasyonla tamir ya da kapağın d...
  Aort Anevrizma Cerrahisi
  Aort damarı kalpten çıkan ana atardamar olup bu damarda yapısında meydana gelen bozukluk nedeniyle çapında genişlemeler olur. Bu hastalard...
 • Mitral Kapak Cerrahisi
  Mitral kapak hastalıkları özellikle ülkemizde sık görülen kalp kapak hastalığı grubunda olup kapakta darlık ya da yetmezlik oluşabilir.Ted...
  Periferik Arteryel Hastalıkları Cerrahisi
  Özellikle her iki ayağa giden atar damarlar sık olmak üzere boyundaki şah damarda, ayaktaki atardamarlarda ve kola giden atar damarlarda t...
  Varis Cerrahisi
  Bacaktaki toplardamarlarda meydana gelen kıvrımlı, düzensiz genişlemeler olan varis hastalarda kozmetik açıdan sorun oluşturduğu gibi ayak...
 • Hemodiyaliz Amaçlı A-V Fistül Cerrahisi
  Kronik böbrek hastalığı nedeniyle diyalize giren hastalara diyalize rahat girmeleri için yapılan bu ameliyatlar kliniğimizde yapılmaktadır...