Hemodiyaliz Amaçlı A-V Fistül Cerrahisi

Kronik böbrek hastalığı nedeniyle diyalize giren hastalara diyalize rahat girmeleri için yapılan bu ameliyatlar kliniğimizde yapılmaktadır.